Dlhy počas manželstva

OTÁZKA: Aktuálne sa rozvádzam s manželom a čoho sa obávam, sú jeho dlhy. Keď nás súd rozvedie, tak jeho dlhy sa budú deliť medzi mňa a jeho? Resp. to tak bude pri majetkovom vysporiadaní? Ja totižto nechcem platiť jeho dlhy, keďže to si narobil on sám. ODPOVEĎ: V prípade, ak nedošlo počas manželstva k zrušeniu bezdpodielového...

Čítajte ďalej

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

OTÁZKA: Zdedil som spolu s bratom po rodičoch rodinný dom spolu s pozemkami, ktoré máme obidvaja v podielovom spoluvlastníctve každý v jednej polovici. V dome aktuálne ani jeden z nás nebýva, tento chátra, pričom ja mám záujem dom predať. Môj brat však o tom nechce ani počuť, keďže do budúcna si plánuje nechať dom pre svoje deti. Na moje telefonáty a SMS správy...

Čítajte ďalej

Zmena právnej formy podnikania

OTÁZKA: Aktuálne podnikám ako fyzická osoba na základe živnostenského oprávnenia, pričom by som si chcel založiť s.r.o. a previesť celú podnikateľskú činnosť na novozaloženú spoločnosť. Ako postupovať? ODPOVEĎ: „Previesť“ podnikateľskú činnosť na novozaloženú spoločnosť v súčasnosti nie je možné. Výnimku tvorí hnuteľný resp. nehnuteľný majetok patriaci do vlastníctva živnostníka, ktorý je možné po založení s.r.o. vložiť do...

Čítajte ďalej

Neuhradená faktúra

OTÁZKA: Svojmu zákazníkovi som dodal stavebný materiál, na ktorý som vystavil faktúru na sumu 25.550 Eur, ktorú aj napriek tomu, že táto je už dávno po splatnosti do dnešného dňa neuhradil. Minulý týždeň sa mi zákazník ozval, že chce svoj záväzok uhradiť, avšak požiadal ma o splátkový kalendár tak, že by každý mesiac uhradil 1.000 Eur....

Čítajte ďalej