Zmena právnej formy podnikania

OTÁZKA: Aktuálne podnikám ako fyzická osoba na základe živnostenského oprávnenia, pričom by som si chcel založiť s.r.o. a previesť celú podnikateľskú činnosť na novozaloženú spoločnosť. Ako postupovať? ODPOVEĎ: „Previesť“ podnikateľskú činnosť na novozaloženú spoločnosť v súčasnosti nie je možné. Výnimku tvorí hnuteľný resp. nehnuteľný majetok patriaci do vlastníctva živnostníka, ktorý je možné po založení s.r.o. vložiť do...

Čítajte ďalej