Advokátska kancelária sídliaca v Bratislave s dlhoročnou tradíciou, ktorá od roku 1991 poskytuje klientom právne služby na celom území Slovenskej republiky, a to najmä v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného a pracovného práva.

Právo robíme z jednoduchého dôvodu, a to preto, že nás to baví. Tento pocit prenášame aj na klientov, samozrejme s dôrazom na vysokú odbornosť, osobitný prístup, flexibilitu a efektivitu poskytovaných služieb. Úzko spolupracujeme s notármi, súdnymi exekútormi, znalcami, tlmočníkmi, účtovnými a daňovými poradcami.

Máme bohaté a dlhoročné skúsenosti najmä pri správe a vymáhaní pohľadávok, pri zakladaní, zmenách ako aj riešení vnútorných právnych vzťahov obchodných spoločností ako aj v oblasti práv týkajúcich sa nehnuteľností.

Radi Vám pomôžeme a vezmeme Vašu právnu agendu do našich rúk.

Náš tím:

Mgr. Rastislav Čerevka, advokát

JUDr. Miroslav Pekár, advokát

JUDr. Michal Hrivnák, advokát

Kontaktujte nás