Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

OTÁZKA: Zdedil som spolu s bratom po rodičoch rodinný dom spolu s pozemkami, ktoré máme obidvaja v podielovom spoluvlastníctve každý v jednej polovici. V dome aktuálne ani jeden z nás nebýva, tento chátra, pričom ja mám záujem dom predať. Môj brat však o tom nechce ani počuť, keďže do budúcna si plánuje nechať dom pre svoje deti. Na moje telefonáty a SMS správy...

Čítajte ďalej

Dedenie. Zriadenie/zmena vecného bremena

OTÁZKA: Na základe dedičskej dohody som zdedila byt po nebohom otcovi, pričom s matkou sme sa dohodli, že bude k bytu zriadené vecné bremeno doživotného užívania v jej prospech. Byt chcem aktuálne predať a po dohode s mamou presunúť vecné bremeno na iný byt v mojom vlastníctve. Je to možné? ODPOVEĎ: Áno, je však potrebné vykonať nasledovné kroky: 1)        V prvom rade...

Čítajte ďalej