Dedenie. Zriadenie/zmena vecného bremena

OTÁZKA: Na základe dedičskej dohody som zdedila byt po nebohom otcovi, pričom s matkou sme sa dohodli, že bude k bytu zriadené vecné bremeno doživotného užívania v jej prospech. Byt chcem aktuálne predať a po dohode s mamou presunúť vecné bremeno na iný byt v mojom vlastníctve. Je to možné? ODPOVEĎ: Áno, je však potrebné vykonať nasledovné kroky: 1)        V prvom rade...

Čítajte ďalej