Neuhradená faktúra

OTÁZKA: Svojmu zákazníkovi som dodal stavebný materiál, na ktorý som vystavil faktúru na sumu 25.550 Eur, ktorú aj napriek tomu, že táto je už dávno po splatnosti do dnešného dňa neuhradil. Minulý týždeň sa mi zákazník ozval, že chce svoj záväzok uhradiť, avšak požiadal ma o splátkový kalendár tak, že by každý mesiac uhradil 1.000 Eur....

Čítajte ďalej