OTÁZKA:

Na základe dedičskej dohody som zdedila byt po nebohom otcovi, pričom s matkou sme sa dohodli, že bude k bytu zriadené vecné bremeno doživotného užívania v jej prospech. Byt chcem aktuálne predať a po dohode s mamou presunúť vecné bremeno na iný byt v mojom vlastníctve. Je to možné?

ODPOVEĎ:

Áno, je však potrebné vykonať nasledovné kroky:

1)        V prvom rade by sa zrušilo aktuálne vecné bremeno na zdedený byt, a to dohodou o zrušení vecného bremena podľa § 151p ods. 1) Občianskeho zákonníka. Túto dohodu musí Vaša matka ako oprávnená z vecného bremena podpísať úradne overeným podpisom, vy ako vlastníčka bytu a povinná z vecného bremena by ste dohodu podpisovali neovereným podpisom.

Následne je potrebné podať návrh na výmaz vecného bremena na príslušný kataster nehnuteľností. Správny poplatok je 66 Eur, pri elektronickom podaní je táto sadzba znížená na polovicu t. j. 33 Eur.

2)        Bez ohľadu na proces zrušenia pôvodného vecného bremena je možné zároveň v prospech Vašej matky zriadiť vecné bremeno v práve doživotného užívania Vášho druhého bytu, a to dohodou o zriadení vecného bremena podľa § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka. Túto dohodu podpisujete vy ako vlastník bytu a povinný z vecného bremena úradne overeným podpisom, a Vaša matka ako oprávnená z vecného bremena neovereným podpisom.

Rovnako ako v bode 1) je potrebné následne podať návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností. Správny poplatok je 66 Eur, pri elektronickom podaní je táto sadzba znížená na polovicu t. j. 33 Eur.

Zanechajte nám správu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *