OTÁZKA:

Aktuálne podnikám ako fyzická osoba na základe živnostenského oprávnenia, pričom by som si chcel založiť s.r.o. a previesť celú podnikateľskú činnosť na novozaloženú spoločnosť. Ako postupovať?

ODPOVEĎ:

„Previesť“ podnikateľskú činnosť na novozaloženú spoločnosť v súčasnosti nie je možné. Výnimku tvorí hnuteľný resp. nehnuteľný majetok patriaci do vlastníctva živnostníka, ktorý je možné po založení s.r.o. vložiť do majetku spoločnosti.

Vo Vašom prípade je potrebné založiť novú spoločnosť, ktorá bude novým samostatným právnym subjektom s vlastným identifikačným číslom (IČO) odlišným od Vášho doterajšieho, s ktorým vykonávate podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia.

K získaniu živnostenského oprávnenia a založeniu novej s.r.o. je potrebné mať vyriešené nasledovné otázky:

– obchodné meno (musí byť voľné/neobsadené čo je možné overiť na stránke www.orsr.sk)

– predmet podnikania – aké činnosti chcete so spoločnosťou vykonávať

– kde bude sídlo spoločnosti (potrebný súhlas vlastníka tejto nehnuteľnosti)

– kto budú spoločníci spoločnosti a aká bude výška ich obchodných podielov (min. 750 Eur)

– kto budú konatelia spoločnosti (ak má mať spoločnosť viac konateľov, tak spôsob konania – spoločne/samostatne)

– aká bude výška základného imania (minimálna výška 5.000 Eur)

Po zodpovedaní vyššie uvedených otázok vieme pre Vás zabezpečiť komplet právny servis súvisiaci so založením spoločnosti.

Súdne a správne poplatky pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným:

Voľné živnosti          – elektronické podanie – 0 Eur

                                    – papierové podanie – 5 Eur za každú živnosť

Viazané a remeselné živnosti:

                                    – elektronické podanie – 7,50 Eur

                                    – papierové podanie – 15 Eur za každú živnosť

Súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra: 150 Eur

Poplatky súvisiace s osvedčením podpisov na listinách – presná výška závisí od konkrétneho prípadu.

Zanechajte nám správu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *