Dnes je:    meniny má:


 

 
 
 

Náše právnicke portfólio

 

Advokátska kancelária JUDr. Miroslav Pekár je slovenská advokátska kancelária so sídlom v Bratislave. Kancelária bola založená JUDr. Miroslavom Pekárom v roku 1991 po dlhoročných skúsenostiach zakladateľa ako podnikového právnika.

Kancelária v súčasnosti poskytuje klientom právne služby na celom území Slovenskej republiky, a to najmä v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného a trestného práva s cieľom zabezpečiť pre klienta komplexný právny servis na profesionálnej úrovni s dôrazom na vysokú odbornosť, pružnosť a efektivitu poskytovaných služieb.

V záujme efektivity a komplexnosti riešenia jednotlivých zverených prípadov úzko spolupracujeme s notármi, súdnymi exekútormi, znalcami, tlmočníkmi, účtovnými a daňovými poradcami.

Kancelária ma bohaté a dlhoročné skúsenosti najmä pri správe a vymáhaní pohľadávok, pri zakladaní, zmenách ako aj riešení vnútorných právnych vzťahov obchodných spoločností ako aj v oblasti práv týkajúcich sa nehnuteľností. Kancelária ďalej poskytuje právnu pomoc v oblasti práva na ochranu osobnosti, nekalosúťažného podnikania, konkurzov a vyrovnaní, rodinného práva, vrátane právneho zastupovania nielen domácich ale aj zahraničných klientov. Advokáti sú schopní pri riešení právnych problémov klientov aplikovať normy ústavného, občianskeho, dedičského, zmenkového, daňového, colného, pracovného a trestného práva.

Die Rechtsanwaltskanzlei JUDr. Miroslav Pekár ist eine slowakische Anwaltskanzlei mit dem Sitz in Bratislava. Die Anwaltskanzlei hat JUDr. Miroslav Pekár im Jahre 1991 nach langjährigen Erfahrungen als Betriebjurist gegründet.

Die Kanzlei bietet heute den Klienten Rechtshilfe in der ganzen Slowakei vor allem in Rechtsgebieten des Handels- Civil- Arbeits- und Strafrechts.

© 2010 DalissDaliss:Counter Všetky práva vyhradené